....

....

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών που υπογράφηκε στις 27/11/2018, πραγματοποιείται επέκταση χορήγησης της ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε όλους τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (πλην ιατρών, που ήδη την δικαιούνται)

Νοεμβρίου 30, 2018 0

Γραφείο Τύπου Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ΔEΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27-11-2018 Δύο σημαντικές ΚΥΑ (Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) υπογράφτη...

Από το Blogger.