....

....

Απάντηση του ΕΚΑΒ στο δελτίο τύπου της ΠΟΕΔΗΝ με τίτλο Ρουσφέτια Σύριζα

 Άμεση ήταν η απάντηση της Κεντρικής υπηρεσίας του ΕΚΑΒ στο δελτίο τύπου της ΠΟΕΔΗΝ με τίτλο Ρουσφέτια Σύριζα.

Το δελτίο τύπου της ΠΟΕΔΗΝ από 31-5-2018 είναι το κάτωθι:

Δελτία Τύπου
ΑΘΗΝΑ 31/5/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 367

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΣΥΡΙΖΑ

Η Σύμβουλος του Πρωθυπουργού κα Βασιλική Κορμπή που εργαζόταν στη Γενική Γραμματεία του Μαξίμου επιλέγεται από ελεγχόμενη Επιτροπή του ΕΚΑΒ και προσλαμβάνονται στην ανύπαρκτη θέση Προϊσταμένου Δικηγόρου του ΕΚΑΒ. Θέση που συστήθηκε με φωτογραφική διάταξη και τροποποίηση του οργανισμού του
ΕΚΑΒ χωρίς να υφίσταται νομική υπηρεσία στο ΕΚΑΒ. Εάν ίδια σπουδή και γρηγοράδα έδειχναν για την πρόσληψη διασωστών και αντικατάσταση των σαράβαλων Ασθενοφόρων, δεν θα κινδύνευαν έκτακτα περιστατικά. 4 χρόνια και δεν ολοκληρώνονται οι προσλήψεις Νοσηλευτών και Διασωστών. Εδώ εν ριπή οφθαλμού έγιναν όλες οι διαδικασίες.
Σας κοινοποιούμε τις σχετικές Αποφάσεις.
Το Μάιο του 2017 παραιτήθηκε από την θέση Νομικού Συμβούλου του ΕΚΑΒ ο ένας εκ των δύο δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ διαθέτει στον οργανισμό δύο θέσεις Νομικών Συμβούλων με έμμισθη εντολή.
Το Υπουργείο Υγείας και το ΕΚΑΒ δεν προχώρησαν ως όφειλαν σε κάλυψη της θέσης του Νομικού Συμβούλου με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία για την πλήρωση της. Δηλαδή προκήρυξη και επιλογή από 5μελή Επιτροπή του Ν. 1649/1986, όπως προβλέπει σχετική διάταξη του Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 43 παρ. 2 Ν. 4194/2013).
Οι Υπουργοί Υγείας βρήκαν την ευκαιρία με την εκκένωση της θέσης να τακτοποιήσουν την Συριζαία Νομικό κα Βασιλική Κορμπή, Σύμβουλο της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού. Ψήφισαν φωτογραφική διάταξη στο Νόμο για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη (Ν.4486/2017 άρθρο 96 παρ.26) με την οποία αντικαταστάθηκε η μία εκ των δύο θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή που υπήρχαν στον Οργανισμό του ΕΚΑΒ. Συγκεκριμένα η θέση του δικηγόρου παρ’ Εφέτες όπως λέει ο οργανισμός αντικαταστάθηκε με θέση Προϊσταμένου δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ.
Τι λέει η φωτογραφική διάταξη;
Η περίπτωση II του άρθρου 13 του π.δ. 376/1988 (Α΄169) οργανισμός του ΕΚΑΒ, τροποποιείται ως εξής:
«II. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ
Μία (1) θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.
Μία (1) θέση Προϊσταμένου δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ.».
Σύστησαν οργανική θέση Προϊσταμένου Δικηγόρου στο ΕΚΑΒ χωρίς να υφίσταται Νομική Υπηρεσία στον οργανισμό. Έχουμε Προϊστάμενο σε υπηρεσία που δεν υφίσταται στο ΕΚΑΒ. Εάν η κυβέρνηση έδειχνε την ίδια σπουδή για προσλήψεις διασωστών και αντικατάσταση του γερασμένου στόλου δεν θα κινδύνευαν έκτακτα περιστατικά, εξαιτίας της διαχειριστικής ανεπάρκειας του ΕΚΑΒ.
Βέβαια το παιχνίδι ήταν στημένο και προμελετημένο για τη Σύμβουλο του Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
Α) Την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω κ ΣτΕ με προκήρυξη
Β) Τη σύσταση τριμελούς επιτροπής πλήρως ελεγχόμενης, έργο της οποίας θα είναι η σύνταξη και δημοσίευση της προκήρυξης, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών των υποψηφίων, η εξέταση τους, οι προφορικές συνεντεύξεις, και εν συνεχεία η κατάθεση εισήγησης προς το ΔΣ του ΕΚΑΒ για επιλογή του Προϊσταμένου δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω κ ΣτΕ. Μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας (Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης) στο ΔΣ του ΕΚΑΒ και μια υπηρεσιακή παράγοντας του ΕΚΑΒ!!!
Σας κοινοποιούμε τις αποφάσεις της Διοίκησης τους ΕΚΑΒ.
Η πλήρως ελεγχόμενη Επιτροπή μετά από 3 συνεδριάσεις (26/1, 2/2/ και 14/2) ολοκληρώνει τις εργασίες της και αποφασίζει να επιλέξει την κα Βασιλική Κορμπή με πρόσχημα την εμπειρία στο δημόσιο τομέα από την θέση που υπηρέτησε ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού και ως εκ τούτου υπερτερεί του μοναδικού συνυποψήφιου της.
Σύμφωνα με την Επιτροπή κρίνεται η καταλληλότερη για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης καθώς συνδράμουν σωρευτικά στο πρόσωπο της προϋποθέσεις για να αντιμετωπίσει επαρκώς και με αποτελεσματικότητα κάθε είδους νομικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει το ΕΚΑΒ.
Το ΔΣ του ΕΚΑΒ σε συνεδρίαση 7/5-3-2018 αποφασίζει, παρόντος του προέδρου που ήταν και μέλος της επιτροπής, κατά πλειοψηφία της πρόσληψη της και διαβιβάζει την απόφαση στο Υπουργείο Υγείας για έγκριση. Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ που ήταν μέλος της Επιτροπής με ποιο νομικό δικαίωμα παρίστατο και προήδρευσε στη Συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή της Συριζαίας Συμβούλου του Πρωθυπουργού. Σας κοινοποιούμε την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.
Με την επιλογή της ως Προϊσταμένη Δικηγόρος του ΕΚΑΒ!!! η κα Βασιλική Κορμπή παραιτείται από το Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Με την Υ 23/2-5-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 257 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. 4-5-2018) γίνεται αποδεκτή από 1-5-2018 η παραίτηση της Βασιλικής Κορμπή από την θέση της Ειδικής Συμβούλου στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και απαλλάσσεται από τα καθήκοντα της.
Την ίδια ημέρα με την Η.Α. ΤΗΣ 2-5-2018 ορκίστηκε και ανέλαβε υπηρεσία σε κενή οργανική θέση Προϊσταμένου δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω κ ΣτΕ με έμμισθη εντολή στο ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ.
ΗΑ 2-5-2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%A1%CE%92%CE%9F%CE%A11%CE%A0-%CE%9F%CE%99%CE%A9?inline=true
Έτσι γίνονται τα ρουσφέτια με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Για να ολοκληρωθεί η πρόσληψη διασωστών στο ΕΚΑΒ, Νοσηλευτών στα Νοσοκομεία μεσολαβούν 4 χρόνια. Για τη Σύμβουλο του Πρωθυπουργού εν ριπή οφθαλμού άλλαξαν οργανισμοί, νόμοι, η έκδοση προκήρυξης, επιλογής πρόσληψης!!!

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Και η Απάντηση

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Κεντρική Υπηρεσία:
Τέρμα Οδού Υγείας, 115 27 Αθήνα
T: 213 214 3000, F.: 213 214 3222,
E.:ekab@ekab.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση για διορισμό προϊσταμένης δικηγόρου στο ΕΚΑΒ

Αθήνα 31 Μαΐου 2018 

– Απ΄ ότι φαίνεται οι πολιτικά «εντεταλμένοι» συνδικαλιστές, για μία ακόμη φορά, έχουν την εντύπωση, ότι ανακάλυψαν «θησαυρό». Δυστυχώς για μια ακόμη φορά ο θησαυρός τους είναι άνθρακες!
Έχοντας «εκπαιδευτεί» χρόνια σε άλλους είδους πρακτικές, προσπαθούν, μια καθ΄ όλα νόμιμα και διαφανή διαδικασία, να τη φέρουν στα μέτρα των μεθόδων που είχαν μάθει τόσα χρόνια οι ίδιοι. Είναι προφανές, ότι η Διαφάνεια και η Νομιμότητα για αυτούς δεν αποτελούν απλά άγνωστες λέξεις, αλλά «τοξικό περιβάλλον».

Μία διαδικασία πρόσληψης δικηγόρου, η οποία δεν υπήρξε ΠΟΤΕ σύμβουλος πρωθυπουργού και η οποία προσελήφθη κατόπιν ενός διαγωνισμού, ο οποίος διεξήχθη ΑΠΟΛΥΤΑ σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει η νομοθεσία, δηλ. δημοσια προκήρυξη του διαγωνισμού, ανάρτηση αποφασεων σε καθε σταδιο στη "Δαύγεια" κ.λπ., προσπαθούν συνεπείς ως σε ότι «εργολαβικά» ανέλαβαν, να τον εμφανίσουν ως ρουσφετολογική διαδικασία.

Δε φταίνε όμως αυτοί! Αυτό τους έμαθαν καλά να κάνουν τόσα χρόνια, αυτό κάνουν…

Υ.Γ. Επειδή η κακόβουλη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ επεκτείνεται και στο θέμα των προσλήψεων, να τους μάθουμε και λίγη αριθμητική. Σε καμία περίπτωση, ούτε στην περίοδο Φεβρουαρίου 2015 – Ιανουαρίου 2016 όταν προσλήφθηκαν 186 Διασώστες – Πληρώματα Ασθενοφόρου, ούτε περισσότερο στην περίοδο Φεβρουαρίου 2017 – Νοεμβρίου 2017 όταν προσλήφθηκαν 93 Διασώστες – Πληρώματα Ασθενοφόρου, δεν μεσολαβούν τέσσερα χρόνια. 
Ας έμπαιναν στον κόπο να ρωτήσουν τους συνδικαλιστές από το ΕΚΑΒ, που συμμετέχουν στα όργανα της ΠΟΕΔΗΝ, πριν εκτεθούν με τα κακόβουλα ψέματα τους. Τα «τέσσερα χρόνια» απαιτούνταν πριν το 2015. Αυτά αποτελούν παρελθόν, όπως και οι ίδιοι. Αν αμφιβάλλουν, ας δουν τους αριθμούς στις Γενικές Συνελεύσεις.

                                                           ΤΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.