....

....

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ καλεί τα συνδικαλιστικά όργανα του ΕΚΑΒ να καταθέσουν προτάσεις για Προεδρικό Διάταγμα Μεταθέσεων έως 22/06/2018.

 
Με έγγραφο (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 22950/24-05-2018) Θέμα: «Κατάθεση προτάσεων για Π.Δ. Μεταθέσεων» ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ αναφέρει:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, αρ. 67 του Ν. 3528/07, τα κριτήρια μεταθέσεων των υπαλλήλων καθορίζονται και συμπληρώνονται με Π.Δ.
Για τον καθορισμό των ανωτέρω κριτηρίων, παρακαλούμε να μας υποβάλλετε τις προτάσεις σας έως 22/06/2018, τις οποίες επιθυμούμε να λάβουμε υπόψη κατά την επεξεργασία των νέων ρυθμίσεων. 


πηγή ekabnews

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.