....

....

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ καλεί τα συνδικαλιστικά όργανα του ΕΚΑΒ να καταθέσουν προτάσεις για Προεδρικό Διάταγμα Μεταθέσεων έως 22/06/2018.

Μαΐου 30, 2018 0

  Με έγγραφο (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 22950/24-05-2018) Θέμα: «Κατάθεση προτάσεων για Π.Δ. Μεταθέσεων» ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ αναφέρει:...

Από το Blogger.