....

....

Συνέδριο Ποπ Εκαβ : Με μία άλλη ματιά

Συνέδριο Ποπ Εκαβ : Με μία άλλη ματιά

Γράφει ο Παπανικολάου Στυλιανός

   Βλέποντας με διαφορετικό μάτι το συνδικαλισμό και έχοντας άλλη φιλοσοφία στη δράση και συμμετοχή παραβρέθηκα ως σύνεδρος στο καταστατικό και τακτικό συνέδριο της ΠΟΠ ΕΚΑΒ που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη.

   Θα σας παραθέσω το τι είδα άκουσα και τι αντιλήφθηκα τις 2 αυτές μέρες μέσα από το πρίσμα της δικής μου ματιάς χωρίς παρωπίδες χωρίς στρεβλώσεις και χωρίς αναλήθειες .


Ημέρα Πρώτη - Σάββατο 6-5-2017 - Καταστατικό Συνέδριο (Αμφιθέατρο ΕΚΑΒ)

   Το συνέδριο ξεκίνησε στις 12.00 μμ με χαιρετισμό του προέδρου της ομοσπονδίας Κ. Αγγελίδη Χρήστου ,του Αντιπροέδρου του Εκαβ Κ. Μυλωνά Μίλτο και των προέδρων των σωματείων.

    Ανάγνωση των άρθρων του καταστατικού από την σύνεδρο Ματζουρανάκη Ελευθερία και ψήφιση των άρθρων 1,έως και 10 σχεδόν ομόφωνα από όλους τους συνέδρους αφού στα συγκεκριμένα άρθρα δεν υπήρχε καμία διαφοροποίηση.
   Μία μικρή αλλαγή υπήρξε στο άρθρο 4 παρ 3 όπου προστέθηκε η λέξη σωματεία Π.Ε.Δ.Υ και 2 σύνεδροι δεν το ψήφισαν, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν ητο αναγκαία η προσθήκη 

Για να έχετε καλλίτερη εικόνα δείτε το καταστατικό της ομοσπονδίας  εδώ 

  Θέλω να μου συγχωρεθεί αν μου διαφύγει κάποια λεπτομέρεια , σας καταθέτω ότι έχω συγκρατήσει στην μνήμη μου ( δεν έχω τα πρακτικά του συνεδρίου) και ότι μου έκανε εντύπωση .
   Και εντύπωση μου έκανε η παρατήρηση συνέδρου γιατί δεν δόθηκαν στους συνέδρους τα άρθρα του καταστατικού στα οποία προτείνονταν αλλαγές εκ των προτέρων ώστε να τις μελετήσουν . Τεχνηέντως δεν πήρε απάντηση. 
   Την επόμενη μέρα Κυριακή 7-5 ο ίδιος σύνεδρος επανήλθε με το ίδιο ερώτημα αφού είχε πλέον ψηφιστεί το καταστατικό . Η απάντηση αυτή τη φορά απαξιωτική από τον γραμματέα του Δ.Σ.
Να φέρνατε τις δικές σας προτάσεις.

   Με το μάτι στις επόμενες εκλογές της ομοσπονδίας ήταν η κάταθεση των προτάσεων της εκτελεστικής επιτροπής στα άρθρα που ακολουθούν και αποτελούν μνημείο ακραίου συντεχνιασμού. 

Άρθρο 11 (Όργανα)

Παρ. 2 Το διοικητικό συμβούλιο μετονομάζεται σε γενικό συμβούλιο

Άρθρο 12 παρ 1 (Συνέδριο – Συγκρότηση )

Αλλαγή του άρθρου 1 ....για κάθε 25 ψηφίσαντα μέλη ένας εκπρόσωπος .

Η αλλαγή - Για κάθε 20 ψηφίσαντες 1 εκπρόσωπος για τα σωματεία του εκαβ που δεν έχουν σε πάνω από 2 διοικητικά περιφέρειες μέλη, για όσα σωματεία έχουν μέλη σε πάνω από 2 διοικητικές περιφέρειες το μέτρο ορίζεται στους 60 ψηφίσαντες 1 εκπρόσωπος 

Οι αρχικές προτάσεις ήταν 3

1) Η πρόταση της εκτελεστικής ηταν 20 για τα σωματεία του εκαβ 40 για τα σωματεία εκτός εκαβ (βλέπε σωματείο κέντρων υγείας ) και 75 για τα σωματεία που έχουν μέλη σε πάνω από 2 διοικητικές περιφέρειες . Η πρόταση αυτή δικαιολογήθηκε ότι γίνεται για να διαφυλάξουμε την ομοσπονδία , στο δικό μου μυαλό πέρασε για να διαφυλάξουμε τις καρέκλας μας από κάποιο ενδεχόμενο ένταξης κάποιου σωματείου που θα διατάρασσε τις ισορροπίες
( Εδώ να σημειώσουμε ότι το μόνο σωματείο που έχει μέλη σε πάνω από 2 διοικητικές περιφέρειες είναι το σωματείο της Πάτρας) 
Ταφόπλακα λοιπόν για το σωματείο της Πάτρας αν θελήσει αύριο να επανενταχθεί στην ομοσπονδία.
    1. Η πρόταση του Κ Δεβελόγλου Πρόδρομου (μετρώντας κι αυτός τις δικές του δυνάμεις) ζήτησε να εκλέγονται οι εκπρόσωποι από τις περιφέρειες του Εκαβ και όχι από τα σωματεία.
    2. Η πρόταση του Κ Μυτούλα να παραμείνει το μέτρο στους 25 ψηφίσαντες για όλα τα σωματεία ανεξαρτήτου αν είναι του Εκαβ η όχι και ανεξαρτήτου σε πόσες περιφέρειες έχουν μέλη . Η ισονομία αυτή ορίζεται από τον συνδικαλιστό νόμο 1264/82 στο άρθρο 8 παρ 3 και πρέπει να είμαστε σύννομοι με αυτόν. Και γιατί στο συνδικαλιστικό κίνημα δεν γίνεται να υπάρχουν πατρίκιοι και πληβείοι.

Η εκτελεστική άλλαξε την αρχική της πρόταση και έθεσε το μέτρο 20 και 60 πρόταση που τελικά πλειοψήφησε

Άρθρο 15 (Τακτικά και έκτακτα συνέδρια) 

Τι λέει το Καταστατικό
  1. Τακτικά συνέδρια

1.1 Κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη του οικονομικού έτους πραγματοποιείται στην έδρα ή σε άλλη πόλη της Ελλάδος το τακτικό συνέδριο των αντιπροσώπων με τα παρακάτω θέματα:
Α) Διοικητικός απολογισμός.
Β) Οικονομικός απολογισμός του έτους που έληξε και προϋπολογισμός του επομένου.
Γ) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής περί της Οικονομικής διαχείρισης.
Δ) Προγραμματισμός και οργάνωση της δράσης της Ομοσπονδίας για το επόμενο οικονομικό έτος.
1.2 Το τακτικό συνέδριο διεξάγεται 45 ημέρες τουλάχιστον μετά την προκήρυξή του.
1.3 Το τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας προβαίνει σε έλεγχο της δράσης και των οικονομικών πράξεων του Δ.Σ. εγκρίνει και απορρίπτει τα πεπραγμένα, τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό.
1.4 Επίσης αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο σε θέματα μομφής
Οι προτάσεις
  1. Πρόταση της εκτελεστικής τακτικό συνέδριο κάθε 3 χρόνια και διοικητικός και οικονομικός απολογισμός κάθε 3 χρόνια με το αιτιολογικό ότι αυτό ορίζεται από τον συνδικαλιστικό νόμο 1264/82 και πρέπει να είμαστε σύννομοι μ αυτόν . 
( Αν βρείτε τέτοιο άρθρο στον 1264/82 θα ήθελα πάρα πολύ να το δω και να πεισθώ και εγώ ότι δεν υπάρχει δόλος στην αλλαγή αυτή του καταστατικού και ότι δεν παραπλανήθηκαν οι σύνεδροι )

   2 . Πρόταση του Συνέδρου Παπανικολάου Στυλιανού να παραμείνει το καταστατικό ως έχει δηλαδή για τακτικά συνέδρια κάθε έτος με διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και οργάνωση και δράση της ομοσπονδίας μέσα από τις προτάσεις των συνέδρων.

Πλειοψήφησε η πρόταση της εκτελεστικής 

ΑΡΘΡΟ 17 ( Διοικητικό Συμβούλιο) 


1.Η Ομοσπονδία διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο που η λειτουργία του διέπεται από το καταστατικό. Η θητεία του είναι 3ετής

Αλλαγή του άρθρου 1 Διοίκηση από 21μελές Δ.Σ

     Ετσι έκλεισε η πρώτη μέρα του συνεδρίου με ψήφιση του νέου καταστατικού και των αλλαγών που ήθελε να περάσει η εκτελεστική της ομοσπονδίας.
    Το αξιοσημείωτο και το τραγελαφικό της ημέρας ήταν όταν κάποιοι από τους συνέδρους αποχωρούσαν για κάποιο λόγο από την αίθουσα και επανέρχονταν ξαφνικά άκουγαν το όνομα τους ψήφιζαν ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ (χωρίς να γνωρίζουν το τι ψηφίζουν) προξενώντας τον γέλωτα στους λοιπούς συνέδρους 


ΗΜΕΡΑ 2η Τακτικό Συνέδριο ( Αίθουσα Hotel Νεφέλη )

  1. Χαιρετισμός Προέδρου.
  1. Εγγραφή Νέων Μελών
   Το νεοσυσταθέν Πανελλαδικό σωματείο Πληρωμάτων Ασθενοφόρων – ΠΕΔΥ έκανε αίτηση προς την ομοσπονδία για ένταξη . Στο βήμα ο Πρόεδρος του σωματείου Παλαιογράφος Χρήστος εξέθεσε τους λόγους που θέλει το σωματείο να ενταχθεί στην δύναμη της δευτεροβάθμιας.
Η πρόταση της εκτελεστικής ήταν ΝΑΙ στην ένταξη του σωματείου .
   Η συζήτηση τράβηξε δια μακρόν και δεν πήγαινε εκεί που ήθελε η εκτελεστική γιατί πολλοί σύνεδροι είχαν τις επιφυλάξεις τους για την ένταξη του ανωτέρω σωματείου στην δύναμη της ποπ εκαβ.
    Τότε ο πρόεδρος της ΠΟΠ ΕΚΑΒ ,να του το αναγνωρίσω αυτό, με μια έξυπνη κίνηση βλέποντας ότι υπήρχε πιθανότητα να μην ψηφιστεί η πρόταση ζήτησε αναβολή της συζήτησης για ένταξη σε επόμενο συνέδριο πρόταση που τελικά πλειοψήφησε των άλλων 2 προτάσεων που ή μία ήταν ΝΑΙ στην ένταξη και ή άλλη ΟΧΙ

    1. Παρουσίαση Διοικητικού Απολογισμού
Δείτε την εδώ (  Δελτίο Τύπου Αποτελέσματα Συνεδρίου   )

    4.     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από το Μέλος Δ.Σ κ. Ροκαδάκη Μανώλη της μελέτης ένταξης της ειδικότητας του προνοσοκομειακου διασώστη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
  Μελέτη που πήρε τα εύσημα όλων των συνέδρων δείτε την εδώ (Ενταξης της ειδικότητας του προνοσοκομειακού διασώστη στην τριτοβάθμια


5) Οικονομικός απολογισμός

 Ερωτήματα  εγείρει γιατί ο οικονομικός απολογισμός και έγκριση αυτού για τα έτη 2015 -2016 μπήκε τελευταίος προς συζήτηση με τα μισά μέλη του συνεδρίου να έχουν αποχωρίσει από την αίθουσα για να μην χάσουν τις πτήσεις τους;

Ένας οικονομικός απολογισμός ο οποίος παρουσιάστηκε μοιράζοντας φυλλάδια με τα ποσά εσόδων εξόδων ο δε πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής Κ Μαρκάκης Ιωάννης είχε μία δυσκολία στο να διαβάσει την έκθεση που συνέταξε αυτός και τα μέλη της ελεγκτικής (ευχόμαι να ήταν λόγω τρακ) το δε κείμενο και για τις δύο χρονιές ήτο πανομοιότυπο σαν να γράφτηκε την ίδια μέρα.

Ο εκλεγμένος σύνεδρος Κ Μυτούλας Εκαβ Θεσσαλίας παρουσίασε ένα έγγραφο με ποσά που καταβλήθηκαν μέσω ΔΙΑΣ στη ομοσπονδία για τα έτη 12 -13 – 14 όπου εμφανίζεται μια διαφορά τις τάξεως των 9000 ευρώ από τον οικονομικό απολογισμό που έχει παρουσιάσει η ομοσπονδία για τα έτη αυτά και ζήτησε αν μπορούσαν να δοθούν εξηγήσεις  Τότε έγινε ο κακός χαμός φωνές και άλλα κοσμητικά που δεν μπορούν να γραφούν η όλη κατάσταση μου θύμισε την εύστοχη λαϊκή ρήση “ φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης “ .

Οι εξηγήσεις που δόθηκαν ήταν :

O Ταμίας Κοντός Γεώργιος – Την ευθύνη έχει η ελεγκτική επιτροπή

Δεβελόγλου Πρόδρομος μέλος του ΔΣ – Αυτά έχουν παραγραφεί

Ο Γραμματέας Βεντούλης Χρήστος - Τα ποσά που εισπράττει η ομοσπονδία δεν πάνε απ ευθείας σ αυτήν αλλά πάνε στα σωματεία και τα σωματεία αποδίδουν τις εισφορές προς αυτή. Αν τα σωματεία δεν μας αποδίδουν αυτά που πρέπει φταίνε αυτά.

Στην σελίδα όμως του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στην ενιαία αρχή πληρωμών βλέπουμε ότι υπάρχουν 2 διαφορετικές εισφορές άλλη για το σωματείο και άλλη για την ομοσπονδία .ΑΠΟΔΟΧΕΣ 3ου του 2017 από 01/03/2017 έως 31/03/2017
Μικτές αποδοχές
Βασικός μισθός
1388,50
Οικογενειακή παροχή
50,00
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
150,00
Σύνολο αποδοχών:
1588,50
Εργοδοτικές εισφορές
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων
48,60
Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου
81,01
Κλάδος Σύνταξης
46,24
Σύνολο εργοδοτικών:
175,85
Κρατήσεις
Φόρος Εισοδήματος Κλίμακας
108,65
Κλάδος Σύνταξης
92,6

«Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέμηση της ανεργίας (αρθ.38, παρ.2αΝ.3986/2011)»
31,77
Έσοδα από την έκτακτη οικονομική εισφορά και ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (άρθ.18, ν.3758/09, άρθ.5, ν.3833/10 και άρθ.29, ν.3986/11)
5,28
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (82419, 82420)
63,55
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων
48,60
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
55,54
Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% Ν.3986/2011)
15,89
Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου
40,51
Υπέρ οικείου Συλλόγου και λοιπών Διατάξεων
9,00
Υπέρ οικείου Συλλόγου και λοιπών Διατάξεων
6
Σύνολο κρατήσεων:
477,40

   Τελικά ο οικονομικός απολογισμός ψηφίστηκε από το συνέδριο με μόνο μειοψηφήσαντα τον γράφοντα τα άλλα μέλη της Ριζοσπαστικής Ενότητας τον ψήφισαν ως ένδειξη καλής θέλησης και ως γνώμονα ότι οι όλες ενέργειες τους και οι θέσεις που έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια για τακτικά συνέδρια οικονομικούς απολογισμούς κλπ   (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 22-2-2016) δεν αποσκοπούν στην αποδόμηση της ομοσπονδίας ως θεσμό αλλά στόχο έχουν την τήρησής της νομιμότητας και της διαφάνειας .
   Για την στάση τους αυτή λοιδωρήθηκαν υβρίστηκαν, κυνηγήθηκαν και διαγράφηκαν από τους Πατρίκιους συνδικαλιστές της Θεσσαλονίκης και τους παρατρεχάμενους τους


Τέλος Συνεδρίου


Εξελίξεις Μετά


   Ο Ταμίας Κοντός Γεώργιος στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας στις 10-5-2017 δηλώνει ότι πρόκειται για συκοφαντία της Ριζοσπαστική Ενότητας και ότι θα δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις διαβάστε εδώ (Ενημερωση Ταμια)

   Στις 12-5 Ο Ταμίας Κοντός Γεώργιος παρουσιάζει άλλον απολογισμό για την 3τια 2011 -2014 ανεβάζοντας την διαφορά από τα 9290 στις 62.541 δείτε το εδώ ( Απάντηση Ταμία ΠΟΠΕΚΑΒ (Επανακοινοποίηση της αλήθειας στα ανυπόστατα ερωτηματίκά.)


Και τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται 

Η Ελεγκτική Επιτροπή, όπως προκύπτει από τον οικονομικό απολογισμό, που συνεδρίασε στις 20/01/2015 και υπέγραψε για έσοδα από οικονομικές εισφορές το ποσό των 111.331€, δεν είναι το πραγματικό ποσό;

Το πραγματικό ποσό που  ανακοινώθηκε  και είναι κατά 62.541€ μεγαλύτερο, που βρισκόταν μέχρι σήμερα;


Η Ελεγκτική Επιτροπή γιατί όταν έκανε τον έλεγχο, δεν ήξερε το πραγματικό ποσό που παρουσιάζεται τώρα;

Παραλειπόμενα  

  Κατά την διάρκεια του συνεδρίου υπήρξε το ανομολόγητο από τον πρόεδρο της ομοσπονδίας κ. Αγγελίδη Χρήστο κάθε φορά που έπαιρνε τον λόγο μέλος της Ριζοσπαστικής ενότητας φρόντιζε να δηλώνει ότι ο σύνεδρος που μιλά ανήκει εκεί στην Ριζοσπαστική Αριστερά όπως λάθος έλεγε με σκοπό να προκαταβάλει τους υπόλοιπους συνέδρους κάτι που δεν έκανε με κανέναν άλλο σύνεδρο που πήρε τον λόγο.

   Ως μέλος της Ριζοσπαστικής Ενότητας Θεσσαλονίκης θέλω να πω στον φίλτατο πρόεδρο ότι τα μέλη της Ριζοσπαστικής δεν ανήκουν και δεν είναι γραμμένα σε κανένα κόμμα όπως προσπαθείτε να τους στιγματίσετε, μέλη της ενότητας είναι όσοι έχουν ως αρχές την ανιδιοτέλεια την δημοκρατία την ισότητα καί άλλα πολλά (κάτι που δεν συμβαίνει με τα μέλη του Δ.Σ ΠΟΠ ΕΚΑΒ που είναι όλοι κομματικά ενταγμένοι και εντολοδόχοι) όπως και εσύ ο ίδιος που από χρόνια μέλος του Πασοκ λίγο πριν το 2015 βλέποντας ότι ο Συριζα έρχεται στην εξουσία έκανες αίτηση να ενταχθείς στις τάξεις του . Ο Νοών νοείτω.

 Στον επίλογο αυτής της παρουσίασης έχω να δηλώσω προς τους συνέδρους και τα μέλη των σωματείων όλου του Εκαβ άλλα και σε κάθε εργαζόμενο στην προ νοσοκομειακή φροντίδα ότι τα μέλη της Ριζοσπαστικής Ενότητας Θεσσαλονίκης είναι άνθρωποι με αξιοπρέπεια και μάχονται από χαμηλά χωρίς υπεροψία για το καλό όλων.

Κάποιοι την συνδικαλιστική μας σοβαρότητα και τον πολιτικό μας πολιτισμό φαίνεται τον εκλαμβάνουν ως αδυναμία μας, αλλά κάνουν μεγάλο λάθος.

Αυτοί που μας κουνούν το δάχτυλο πρέπει πρώτα να κοιτάξουν στον καθρέπτη

Λέμε στους εργαζόμενους ότι στους συνδικαλιστικούς αγώνες που βρίσκονται μπροστά μας δεν επιτρέπετε να υποκύψουμε σε οπορτουνιστικές λογικές που επικαλούνται οι δήθεν μη ταξικές δυνάμεις και έχουν επιφέρει τον άκρατο κομφορμισμό αφού ουσιαστικά αποδυναμώνουν το συνδικαλιστικό κίνημα .

Ευτυχώς για τον θεσμό της ομοσπονδίας και γενικότερα για το συνδικαλιστικό κίνημα ,οι εργαζόμενοι είναι οι μοναδικοί εντολοδότες και ξέρουν να ξεχωρίζουν τους λύκους που ντύθηκαν βοσκοί και τους έχουν οριστικά γυρίσει την πλάτη.Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.